ยินดีต้อนรับเข้าสู่เทศบาลตำบลสันปูเลยค่ะ

  
 -


เทศบาลตำบลสันปูเลย
198 หมู่ที่ 5 ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-868157
copyright © 2556 www.splmu.go.th